E-pastu
ParoleAizmirsi?
Ieva P.

Ieva P.

R蘋ga21 gadi4 gadu pieredze7-10  par stundu

Sveiki! Mani sauc Ieva man ir 21 gads esmu 躁oti m蘋躁a jauka sirsn蘋ga viemr atrodu kontaktu ar brniu vienmr paspl禳os iziesim lauk pavad蘋sim labi laiku屹蘋msim dziedsim rota躁simies sam蘋躁o禳u pagatavo禳u ar蘋 dienu ja b贖s nepiecie禳ams 歹man ir pieredze ar brniiem esmu aukljusi jau vairkm mammm ja vajag atsauksmi varu dab贖t 綽
Runju Latviski bet saprotu ar蘋 krievu valodu sarunvalodas l蘋men蘋 ma禳蘋nas un ties蘋bas man vl nav bet ir proces jau lai vias ieg贖tu
Es strdju otr darb kas ir piedienas sesdienas (nakts darbs) ja ir nepiecie禳ams bet to laic蘋gi mne禳a skum jpasaka ja vlaties lai pieskatu kd br蘋vdien tad sakiet lai varu pabr蘋dint darb priek禳niec蘋bu
Interes pilnas slodzes darbs vismaz 40h ned躁
Gaid蘋禳u ar nepaciet蘋bu j贖su ziu un tad jau tiekamies 奎奎奎
Mans telefona Nr -

Telefona numurs: redzams tikai biedriem

FacebookInstagram

0 iesaka
Darbs

Laiks: 2024-02-02 - 2024-02-02 (var skt t贖l蘋t)

Atalgojums: 7-10  par stundu

Au pair: pc vieno禳ans

Pieredze: 4 gadi

Darba stundas
IIIIIIIVVVIVII
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Brnu pieskat蘋禳ana
 • Varu strdt savs mjs

 • Varu strdt ar brniem ar 蘋pa禳m vajadz蘋bm

 • Varu strdt ar dz蘋vniekiem

 • Varu iet r

 • Varu iepirkties

 • Varu gatavot st

 • Varu uzkopt mju

 • Ir brauk禳anas ties蘋bas

 • Ir ma禳蘋na

 • Nesm譟ju

 

Es vltos strdt ar

 1. Z蘋daii, 0-1 gads

 2. Mazi brni, 2-3 gadi

 3. Brnudrza vecuma brni, 4-6 gadi

 4. Skumskolas vecuma brni, 7-11 gadi

 5. Pusaud鱉i, 12-18 gadi

 

L蘋dz 4 brniem

Izgl蘋t蘋ba

Vidj

Iestde: Garkalnes vidusskola

Specialitte: Aukl蘋te

Valodas: Krievu, Latvie禳u