Karîna

Karîna K.

Āgenskalns, Rīga43 gadi18 gadu pieredze3-5 € par stundu

Bûšu ljoti mîła auklîte, kura ar mieru un rotaljàm màcîs Jûsu bèrnam sadzîves iemanjas, izglîtos un draudzèsies. Bûsu labàkais draugs, kopîgi muzicèsim, dejosim, jokosim tà, lai katra diena bûtu arvien drosàka, kràsainàka un mîljàka. Esmu ar augstu atbildîbas sajûtu, aktîva, rotaljîga.:) Patîk ievèrot rezîmu, màcu bèrninjiem arî nedaudz uzturèt kàrtîbu ap sevi. Censos neapspiest bèrna radosàs izpausmes- màkslà, rotaljàs. Esmu iejûtîga un pacietîga.

Telefona numurs: redzams tikai biedriem

FacebookInstagram

0 iesaka

Darbs

Darba laiks: dienas (var sākt tūlīt)

Atalgojums: 3-5 € par stundu

Au pair: pēc vienošanās

Pieredze: 18 gadi

Bērnu pieskatīšana

 • Var strādāt savās mājās

 • Var strādāt ar bērnu ar īpašām vajadzībām

 • Var strādāt ar mājdzīvniekiem

 • Var iet ārā

 • Var iepirkties

 • Var gatavot ēst

 • Var tīrīt

 • Ir braukšanas tiesības

 • Ir mašīna

 • Nesmēķē

 

Strādājis(usi) ar

 1. Zīdaiņiem, 0-1 gads

 2. Bērniem, 2-3 gadi

 3. Pirmsskolas vecuma bērniem, 4-6 gadi

 4. Sākumskolas vecuma bērniem, 7-11 gadi

 5. Pusaudžiem, 12-18 gadi

 

Strādātu ar

 1. Zīdaiņiem, 0-1 gads

 2. Bērniem, 2-3 gadi

 3. Pirmsskolas vecuma bērniem, 4-6 gadi

 4. Sākumskolas vecuma bērniem, 7-11 gadi

 5. Pusaudžiem, 12-18 gadi

Izglītība

Vidējā

Iestāde: Nepabeigta augstàkà LU

Specialitāte: Pedagogjija

Valodas: Angļu, Latviešu, Krievu